HC Betons sia kontakti

Betona pasūtīšanai:

Dispečers:  Mob. + 371 28666777

Rīgas rūpnīca: Mob. + 371 28666777

Ķekavas rūpnīca: Mob. + 371 28666777

Ikšķiles ražotne: Mob. + 371 29265067, Tālr.  + 371 65036402


Rīkotājdirektors: Jānis Počs
Tālr.  + 371 67501305
Mob. + 371 29405793
e-pasts janis.pocs@hcb.lv

Ražošanas direktors: Jānis Liepa
Mob. + 371 29122424
e-pasts janis.liepa@hcb.lv

Grāmatvedība, rēķini
Tālr. + 371 67501304

Rīgas rūpnīcas vadītājs: Jānis Kudiņš
Mob. + 371 29489433
e-pasts janis.kudins@hcb.lv

Ikšķiles ražotnes vadītājs: Aigars Siliņš
Tālr. + 371 65036402
Fax   + 371 65036202
Mob. + 371 29265067
e-pasts aigars.silins@hcb.lv

Biroja administratore
Tālr. + 371 67374662
Fax  + 371 67364410


SIA HC Betons
Kroņu iela 15a, Rīga, LV-1035
Reģ.nr.LV40003250537

SEB banka, UNLALV2X, n.k. LV34UNLA0050009781913
Swedbank, HABALV22, n.k. LV70HABA0001408036608

Biroja adrese: Rīga, Kroņu iela 15a, LV-1035
Tālr. + 371 67374662 e-pasts hcb@hcb.lv