Betons

HC Betons saviem klientiem piedāvā sekojošu transportbetonu:

  • betonu ar spiedes un stiprības klasēm no C8/10 līdz C60/75;
  • betonu ar salturību no F50 līdz F300 un ūdens necaurlaidību līdz W16, atbilstoši pasūtījumam;
  • betonu ar ziemas piedevām līdz -15° C temperatūrai;
  • siltu betonu ziemas apstākļos;
  • fibrobetona maisījumus ar metāla vai polipropilēna šķiedrām.

Betona ražošanas process ir datorizēts. Visi dozētie matriāli un to daudzumi tiek fiksēti un saglabāti, neskaidrību gadījumā ir iespējams noskaidrot piegādātā betona faktisko sastāvu.

HC Betons ražotnes ir saņēmušas AS "Inspecta Latvia" Ražošanas procesa kontroles sertifikātus un ISO 9001 kvalitātes vadības sertifikātu.

ISO 9001

ISO 9001 ir viena no vispārīgajiem uzņēmumu vadības standartiem. Jo lielāks vai sarežģītāks uzņēmums, jo lielāka nepieciešamība, ka darbinieki strādā nevis kā sanāk, bet pēc noteiktas kārtības, kā tiek veikts darbs, lai nauda, laiks un citi resursi tiktu efektīvi izmantoti. Lai uzņēmuma darbs būtu efektīvs, darbībām jābūt plānotām un sistemātiskām. Tas nodrošina, ka gan klientu, gan likumdošanas prasības tiek ievērotas un ka visiem ir skaidrs kas par ko atbild, kad un kā dara.

Tā ir uzņēmuma darbības kvalitāte. Lai kvalitāte tāpat kā skaistums nebūtu subjektīvs jēdziens, ko katrs vērtē savādāk, ISO 9001 standarts konkrēti norāda starptautiski pieņemto līmeni. Neatkarīgai iestādei sertificējot uzņēmumu, tiek konstatēta atbilstība šim pasaules līmenim.

Šīs standarts ir vispārīgs, un to var piemērot katrai nozarei, kur tālākās specifiskās prasības produktiem ir atrodamas nozaru standartos. Betona ražotājiem, tāds ir Eiropas standarts EN 206.

Būvmateriālu ražotājiem, strādājot valsts reglamentētajā sfērā, ir nepieciešama licence. Katrā valstī šīs reglamentētās prasības ir savādākas. Turpretī starptautisks standarts (ISO 9001) vai Eiropas (EN 206) nosaka vienotu līmeni visiem, neatkarīgi kurā valstī uzņēmums atrodas.

Sertificējot uzņēmuma kvalitātes sistēmu, mēs esam apliecinājuši ka esam tikpat labi kā citi starptautiski atzīti uzņēmumi.

Lejupielādes